plaatje © Arp Kruithof

Venezillo parvus

Determinatie
Soesbergen (2003), als aanvulling op Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
Niet in België, Groot-Brittannië en Duitsland.

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Venezillo parvus is tot nu toe gevonden in het vogelverblijf en het dikhuidenverblijf van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, in Burgersí Zoo te Arnhem en in een tropische kas te Wageningen.

Status
Exoot (2c). Zeer zeldzaam. De natuurlijke verspreiding van Venezillo parvus is pantropisch (Kensley et al. 1998). In Nederland is hij alleen waargenomen in verwarmde verblijven en is daar in lage aantallen aanwezig. Tot nu toe is hij gevonden in twee dierentuinen en in tropische kassen. De verwachting is dat hij ook in andere verwarmde kassen voorkomt. Het is nog niet duidelijk of hij specifieke eisen stelt aan de habitat.

Literatuur
Tenorio & Nishida (1995: ecologie), Soesbergen (2003: habitat & verspreiding), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.