plaatje © Arp Kruithof

Trichorhina tomentosa

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het westen (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, in kassen (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk, in kassen (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Trichorhina tomentosa is in enkele verwarmde plantenkassen gevonden. ‘Klassieke’ vindplaatsen zijn de beide Horti Botanici in Amsterdam en die in Leiden en Utrecht. Meer recent is hij ook aangetroffen in verwarmde ruimten in de dierentuinen van Rotterdam, Amsterdam en Emmen en in kassen in Delft en Wageningen.

Status
Ingeburgerd (2b). Zeldzaam. Hoewel landelijk zeldzaam is T. tomentosa in sommige kassen zeer talrijk. De verspreiding van deze kleine tropische soort kan uitsluitend plaatsvinden via transport met plantgoed en organisch materiaal van kas naar kas door de mens. Waarschijnlijk komt zij in meer verwarmde kassen voor, bijvoorbeeld in kassen van bromelia- en orchideeënkwekerijen.

Literatuur
Holthuis (1956: ecologie), Gruner (1966: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.