plaatje © K. Lock

Trichoniscus pygmaeus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: vrij zeldzaam, plaatselijk in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: algemeen, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, verspreid, voornamelijk in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Trichoniscus pygmaeus is in alle provincies gevonden behalve in Drenthe en Noord-Brabant. De meeste waarnemingen zijn afkomstig uit het westen van het land, maar de stippenconcentraties op de kaart geven de plaatsen aan waar het meest intensief gezocht is. De Waddeneilanden zijn relatief goed geïnventariseerd en alleen Texel lijkt gekoloniseerd.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. De verspreiding van deze kleinste Nederlandse landpissebed is nog grotendeels onbekend. Om verschillende redenen is T. pygmaeus heel moeilijk te inventariseren. Het is een beweeglijke, diep levende bodembewoner die altijd in lage dichtheden voorkomt. Het uiterlijk van de soort heeft veel weg van de juvenielen van allerlei andere, met name kleine, soorten. Bovendien is in het veld het onderscheid met de soorten van het genus Trichoniscoides gering. Inventariseerders die eenmaal bekend zijn met de habitus van deze soort, vinden hem echter geregeld. Het is nog onduidelijk of T. pygmaeus, zoals de kaart suggereert, in het westen meer voorkomt dan in het oosten van het land. Vermoedelijk is hij algemener in Groningen, Friesland en Zeeland dan de verspreidingskaart doet vermoeden. Mogelijk is T. pygmaeus gedurende de laatste decennia talrijker geworden.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.