plaatje © K. Hall

Trichoniscus pusillus s.l.

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website. Opmerking: Tot voor kort kwamen twee ondersoorten voor: Trichoniscus pusillus pusillus en T. pusillus provisorius. De eerstgenoemde is triploïd en plant zich ongeslachtelijk voort. De populatie bestaat vrijwel uitsluitend uit vrouwtjes (> 99%). Bij T. p. provisorius is de geslachtsverhouding ongeveer gelijk. Recent zijn beide ondersoorten tot soort verheven. Op deze website is deze splitsing nog niet doorgevoerd. De kaartjes laten dus de gezamelijke verspreiding zien van T. pusillus en T. provisorius.

Verspreiding in buurlanden
België: algemeen, verspreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Deze landpissebed behoort in Nederland tot een van de vijf algemeenste soorten en komt overal in het land voor.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. De verspreidingskaart geeft vooral een beeld van de gebieden die nog onvoldoende zijn geïnventariseerd. Alleen op de droge zandgronden plaatselijk op de Veluwe en in Noord-Brabant zou hij kunnen ontbreken. Maar zelfs in niet al te droge naaldbossen duikt hij geregeld op, zij het in lage dichtheden. De status van T. provisorius is niet goed bekend, onder andere omdat T. pusillus s.s. op dezelfde plekken vaak k voorkomt. Hoewel deze twee soorten moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden, vormt het vinden van meerdere mannetjes op n plek al een indirect bewijs voor de aanwezigheid van T. provisorius of een gemengde populatie van beide pissebedden. Trichoniscus provisorius lijkt beperkt tot de westelijke kustprovincies, waar hij op een klein aantal plaatsen met zekerheid vastgesteld is.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Wijnhoven & Berg (1999: iridovirus), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.