plaatje © Menno Reemer

Synarmadillo pallidus

Determinatie
Soesbergen (2003, 2005), als aanvulling op Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
Niet in België, Groot-Brittannië en Duitsland.

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Synarmadillo pallidus, is alleen bekend van het vogelverblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Status
Exoot (2c). Zeer zeldzaam. Synarmadillo pallidus kan ook in andere verwarmde kassen gevonden worden, zoals de tropische kassen van botanische tuinen en dierentuinen en in commerciële plantenkwekerijen, met name bromelia- en orchideeënkassen. Deze soort kan zeer waarschijnlijk niet buiten kassen overleven.

Literatuur
Soesbergen (2003: habitat & verspreiding), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.