plaatje © Theodoor Heijerman

Porcellio spinicornis

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: vrij zeldzaam, verspreid en plaatselijk in het noordoosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: algemeen, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid, vooral in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Porcellio spinicornis wordt verspreid over het land gevonden. Het ontbreken in grote delen van Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Limburg berust op een lage inventarisatie-inspanning in deze gebieden. Met uitzondering van Vlieland is hij op alle Waddeneilanden present.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. De literatuurgegevens over deze soort zijn schaars. Maar door inventarisaties van de bodemfaunawerkgroep is aannemelijk geworden dat deze pissebed in Nederland in alle steden en bebouwde kommen voorkomt. Zo is hij bijvoorbeeld in alle woningen van de auteurs gevonden. Het is onduidelijk in hoeverre Flevoland en Drenthe zijn gekoloniseerd.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.