plaatje © Theodoor Heijerman

Porcellio scaber

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer algemeen, verbreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Porcellio scaber komt in heel Nederland voor. De verspreidingskaart laat vooral de gebieden zien waar niet op landpissebedden is geďnventariseerd. Bij een gebiedsdekkende inventarisatie zal hij waarschijnlijk in vrijwel elk 5x5kmhok worden gevonden.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Porcellio scaber hoort in Nederland tot de vijf algemeenste soorten en is misschien wel de algemeenste landpissebed in ons land. Hij is sterk verbonden met de menselijke leefomgeving mede doordat hij zeer goed bestand is tegen verstoring. Hij staat model voor ‘de pissebed’. Het is aardig eens uit te zoeken of P. scaber op de Veluwe verder doordringt dan de meer vochtminnende O. asellus. Ook is nog onduidelijk of Flevoland reeds volledig is gekoloniseerd.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven & Berg (1999: iridovirus), Wijnhoven & Zeegers (1999: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a, 2001b: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.