plaatje © Arp Kruithof

Porcellio laevis

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, plaatselijk in het noordoosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Porcellio laevis is tot nu toe vrijlevend gevonden op diverse plaatsen in Zuid-Limburg en in een verwarmde kas in Burgersí Zoo te Arnhem.

Status
Ingeburgerd (2b)? Zeldzaam. De dichtheden zijn steeds laag. Er is slechts één recente waarneming van P. laevis: in de Desert-kas van Burgersí Zoo in Arnhem, onder warme omstandigheden. Van de klassieke vindplaatsen in mergelgrotten in Zuid-Limburg lijkt deze synantrope soort te zijn verdwenen. Gericht onderzoek zou hier lonend kunnen zijn. Mogelijk heeft P. laevis te lijden gehad van een toegenomen hygiëne op agrarische bedrijven of van het verdwijnen van strostallen. Het inventariseren van composthopen waar ook Porcellionides pruinosus leeft, kan misschien nieuwe vindplaatsen opleveren.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.