plaatje © P. Richards

Porcellio dilatatus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: vrij zeldzaam, plaatselijk in het noordoosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, verspreid (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Porcellio dilatatus is verspreid gevonden in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Waarnemingen ontbreken uit het noordoosten en het zuidwesten.

Status
Oorspronkelijk (1a), Vrij zeldzaam. Het geclusterde voorkomen in Zuid-Limburg betreft relatief oude waarnemingen die recent niet bevestigd konden worden. De vraag is of hij in de vermeste kalkgraslanden stand weet te houden en of hij last heeft van beheersmaatregelen die worden uitgevoerd om de karakteristieke vegetatie van kalkgraslanden in stand te houden. Gericht onderzoek in geschikt habitat, bijvoorbeeld met potvallen, moet dit uitwijzen. In sommige kassen is P. dilatatus algemeen, buiten de kas zijn dan steeds maar enkele individuen gevonden. Porcellio dilatatus kan overal in Nederland opduiken. Aangezien sommige individuen van P. scaber sterk kunnen lijken op P. dilatatus, zijn historische meldingen zonder bewijsmateriaal niet betrouwbaar.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Gruner (1966: voortplanting, paargedrag & ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.