plaatje © Roy Kleukers

Platyarthrus hoffmannseggi

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: algemeen, verspreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: algemeen, verspreid in het zuiden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Platyarthrus hoffmannseggi is gebonden aan klei en zijn voorkomen is beperkt tot de zee- en rivierkleigebieden van ons land. Hij komt algemeen voor in Limburg, Zeeland, de Hollandse provincies en langs de grote rivieren en is niet zeldzaam op sommige Waddeneilanden. Hij ontbreekt in grote delen van Noord-Brabant, de Veluwe, Drenthe en het oosten van Gelderland en Overijssel, met name op de zandige delen.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Het ontbreken in grote delen van Friesland en Groningen is opvallend en waarschijnlijk te verklaren door het lage aantal bezoeken dat aan deze provincies is gebracht. Hetzelfde geldt voor Midden-Limburg en de omgeving van de Biesbosch. Flevoland is geschikt voor deze pissebed maar we vermoeden dat hij deze provincie nog niet heeft gekoloniseerd.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg (1995c: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.