plaatje © XXX

Philoscia muscorum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer algemeen, verspreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid in het zuidoosten, daarbuiten verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Philoscia muscorum behoort tot de wijdst verbreide landpissebedden van het land. Het is vrij zeker dat deze soort in vrijwel elk Nederlands 5x5km-hok gevonden kan worden. De verspreidingskaart laat vooral zien waar pissebedden zijn ge´nventariseerd. De soort komt op alle Waddeneilanden voor.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Philoscia muscorum hoort in Nederland bij de top vijf van algemene soorten. Van deze landpissebed zijn een gele en een rode kleurvorm bekend. Het is aannemelijk dat de bruine kleur een camouflagefunctie heeft. Zou in onze duin- en kuststreek het percentage gele dieren hoger zijn dan in het binnenland, zoals in Groot-Brittannië is geconstateerd? En komt de rode kleurvorm relatief meer voor in bossen?

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.