plaatje © Roy Kleukers

Oniscus asellus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer algemeen, verbreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Oniscus asellus is een van de algemeenste en wijdst verspreide landpissebedden in Nederland. De lege plekken op de verspreidingskaart duiden niet per se op het ontbreken van de soort, maar geven de plaatsen aan waar tot nu toe niet of nauwelijks op pissebedden is ge´nventariseerd. Hij ontbreekt op Rottumeroog.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Als cultuurvolger is O. asellus waarschijnlijk een van de talrijkste ongewervelden hier te lande. We verwachten dat hij in alle kilometerhokken voorkomt. Het zou interessant zijn uit te zoeken waar de vochtminnende O. asellus op de Veluwse zandgronden voorkomt en of hij in deze streek minder verspreid is dan de meer droogteresistente P. scaber.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.