plaatje © Theodoor Heijerman

Miktoniscus patiencei

Determinatie
Vandel (1960), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, langs de kust (Lock & Durwael 2000); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, langs de zuidkust (Harding & Sutton 1985); niet in Duitsland.

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Miktoniscus patiencei komt voor langs de zuidkust van Nederland. In Zeeland bereikt deze pissebed zijn noordelijke verspreidingsgrens in Europa. Hij is sporadisch te vinden aan de Noordzeekust in Zeeuws-Vlaanderen en langs de Westerschelde aan de zuidkant van Walcheren en Zuid-Beveland.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeldzaam. Miktoniscus patiencei is lokaal echter vaak in redelijke tot grote aantallen waar te nemen. Door zijn specifieke habitatkeuze is hij op de vindplaats een dominante soort. Het is nog niet duidelijk waar de noordgrens van de verspreiding in Nederland ligt en of hij in Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee is te vinden.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.