Metatrichoniscoides leydigii © Theodoor Heijerman

Metatrichoniscoides leydigii

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het westen (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, introductie in tuincentrum (Oliver & Meechan 1993); Duitsland: zeldzaam, in het noorden (Allspach 1989, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
De verspreiding valt vrij goed samen met de zeeklei- en rivierkleigebieden. Ook op Texel, Terschelling en Schiermonnikoog is hij recent aangetroffen. Hij lijkt in Flevoland te ontbreken.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. Metatrichoniscoides leydigii is de enige soort waarvan de type-exemplaren uit ons land stammen. In 1880 werden hij aan de kust van de Zuiderzee gevonden. Door activiteiten van de Bodemfaunawerkgroep is de laatste jaren duidelijk geworden dat M. leydigii algemener is dan gedacht werd. Toch zijn nog steeds verreweg de meeste waarnemingen van deze soort afkomstig uit Nederland. In de ons omringende landen wordt M. leydigii slechts incidenteel gevonden. Het is daarom belangrijk die verspreiding beter te begrijpen. Is hij te vinden aan de Maas, de IJssel en de Randmeren? Wat is zijn status in Zuid-Holland en is hij echt afwezig in Flevoland? En is hij in de oostelijke provincies en op de zandgronden echt een zeldzaamheid?

Literatuur
Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.