plaatje © B. Peijs

Ligia oceanica

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, langs de kust (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer algemeen, langs de kust (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, langs de kust (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Ligia oceanica komt langs de hele Nederlandse kust voor, als er maar hard substraat aanwezig is met voldoende schuilmogelijkheden en algen. Hij ontbreekt op dijken die zijn geteerd, zoals de Hondsbossche Zeewering. De soort is in grote aantallen te vinden op dijken in Zeeland en de Waddeneilanden, op de pieren van havens en soms op strekdammen. Langs binnendijks gelegen watergangen die middels een sluis of duiker in verbinding met de zee staan, kan hij in redelijke aantallen voorkomen, bijvoorbeeld langs het brakke water van het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam en lokaal op Texel. Hij ontbreekt op het strand, ook als er een duidelijke vloedlijn aanwezig is.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. Ligia oceanica is een algemene soort langs de kust, op hard substraat met voldoende schuilmogelijkheden. Het voorkomen langs de Fries-Groningse waddenkust is onvoldoende bekend, evenals zijn aanwezigheid langs de buitenkant van de Afsluitdijk. Het is niet duidelijk hoe snel nieuw ontstane biotopen, bijvoorbeeld de Deltawerken in Zeeland, gekoloniseerd worden. Zijn er vestigingen bij nieuwe zoutwaterinlaatprojecten? Hoe snel koloniseert L. oceanica geschikte locaties?

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg (1993: ecologie), Soesbergen (1997: verspreiding Noord-Holland), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.