plaatje © Roy Kleukers

Cylisticus convexus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Er zijn van deze landpissebed slechts vier waarnemingen bekend, die bovendien ver uiteen liggen, zowel in ruimte als tijd. De eerste vondst werd gedaan in 1927 in de toenmalige kolenbergplaats van het Zoölogisch Museum in Amsterdam. Pas in 1994 werd in de Betuwe bij Everdingen de volgende waarneming gedaan, in 1997 gevolgd door een vondst in Ritthem bij Vlissingen. In 2002 werd een exemplaar gevangen in Noord-Holland, op een oude begraafplaats in Oudkarspel, ten noorden van Alkmaar.

Status
Oorspronkelijk (1a), cultuurvolger? Zeer zeldzaam. De status van C. convexus is niet duidelijk, hoewel dit een grote en karakteristieke pissebed is, die in het veld gemakkelijk is te herkennen. Populaties zijn nog niet aangetoond; de drie recente vondsten betroffen steeds slechts één individu. Gezien het synantrope karakter van de vindplaatsen en het incidentele voorkomen van C. convexus wordt hij waarschijnlijk af en toe geïmporteerd, bijvoorbeeld met grotere partijen stenen. Naar verwachting zal hij meer voorkomen dan de verspreidingskaart doet vermoeden.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (1999b: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.