plaatje © Arp Kruithof

Cordioniscus stebbingi

Determinatie
Gruner (1966), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het westen (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, in kassen (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, verspreid, in kassen (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Cordioniscus stebbingi komt vooral voor in het westen van het land, met name in de Randstad. Hij is gevonden in de Hortus Botanicus van de Universiteit Utrecht, in die van Leiden, in de twee botanische tuinen van Amsterdam en in tropische kassen te Aalsmeer, Baarn en Delft. Daarnaast is C. stebbingi ook waargenomen in de dierentuinen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hier komen ze vooral voor in verwarmde gebouwen, bijvoorbeeld in het reptielenhuis en kleine-zoogdierenhuis in Artis in Amsterdam. Recent is hij ook in het Noorderdierenpark in Emmen aangetroffen, in de tropische-vlinderkas.

Status
Ingeburgerd (2b). Zeldzaam. Cordioniscus stebbingi is een pissebed die in verwarmde kassen plaatselijk zeer talrijk kan zijn. De soms hoge aantallen, de habitatkeuze en de recente waarnemingen in Emmen doen vermoeden dat C. stebbingi ook buiten de Randstad algemener zal zijn dan we nu weten. Hoewel we nog geen waarnemingen hebben uit plantenkwekerijen, bijvoorbeeld uit bromelia- en orchideeënkassen, vermoeden we dat hij ook hier is aan te treffen. Er is één waarneming van de soort uit de openlucht in Glasgow, Schotland. In hoeverre hij in Nederland ook buiten verwarmde kassen weet te overleven, bijvoorbeeld in composthopen, is nog de vraag.

Literatuur
Holthuis (1956: ecologie), Gruner (1966: verspreiding en ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.