plaatje © Kirsten Eta

Armadillo officinalis

Determinatie
Vandel (1962), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
Niet in België en Groot-Brittannië; Duitsland: zeer zeldzaam, eenmalig waargenomen, geïntroduceerd in een tropische kas (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Vooralsnog zijn er van deze oprolpissebed slechts twee vindplaatsen bekend, beide met tropische omstandigheden in dierentuinen. De eerste werd in 1994 gevonden in een tropische kas in dierentuin Burgersí Bush in Arnhen. De tweede vindplaats is het dikhuidenverblijf in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, waar de soort in 1995 werd aangetroffen.

Status
Ingeburgerd (2b). Zeer zeldzaam. Deze pissebed is van twee locaties bekend, maar ongetwijfeld komt hij in meer tropische kassen voor. Het is niet duidelijk of hij zich op de nu bekende locaties weet te handhaven. Gezien zijn voorkeur voor een hoge temperatuur verwachten we niet dat hij vrijlevend, bijvoorbeeld in composthopen, zijn gehele levenscyclus kan voltooien.

Literatuur
Gruner (1966: ecologie), Soesbergen (2003: verspreiding), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.