plaatje © Theodoor Heijerman

Armadillidium vulgare

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: algemeen, verspreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid in het zuidoosten, afwezig in het noorden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Armadillidium vulgare komt in het hele land voor. De verspreidingskaart suggereert dat hij in het noordoosten en oosten en in delen van Noord-Brabant ontbreekt of minder algemeen is dan in het westen. Waarschijnlijk is dit een inventarisatie-effect. De soort is op alle Waddeneilanden aangetroffen, met uitzondering van Schiermonnikoog en Rottumeroog.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Een van de vijf meest algemene soorten, waarschijnlijk ook in het oosten van het land. Hij lijkt zich moeilijk te kunnen handhaven in situaties die niet of minder sterk onder invloed staan van de mens, bijvoorbeeld in natuurgebieden.

Literatuur
van Etten & Roos (1984: verspreiding), Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.