plaatje © Arp Kruithof

Armadillidium pulchellum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, verspreid in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, plaatselijk in het midden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Deze fraaie, kleine Armadillidium is gevonden in Twente, de Achterhoek, in Middenen Zuid-Limburg en in het zuiden van Noord-Brabant. Twee vindplaatsen bevinden zich bij de IJssel, bij Twello ten westen van de IJssel en Doesburg ten oosten van de IJssel. Een geïsoleerde vondst, buiten de pleistocene gronden, ligt bij Amsterdam, waar een exemplaar werd verzameld uit een zoogdierval die eerder in de Achterhoek had gestaan. We beschouwen dit derhalve als een versleept exemplaar.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeldzaam. Plaatselijk komt A. pulchellum voor in hogere dichtheden. Van de Armadillidium-soorten is dit de meest ‘ongrijpbare’. De verspreiding is sterk versnipperd en de soort lijkt in veel ogenschijnlijk geschikte biotopen in Twente, de Achterhoek en in Limburg te ontbreken. Ongetwijfeld wordt deze kleine, moeilijk te inventariseren pissebed vaak niet herkend. In Zuid-Limburg zou hij op meer plaatsen te verwachten zijn, met name in kalkgraslanden. Mogelijk ondervindt deze landpissebed in natuurlijke loofbossen concurrentie van A. pictum die in deze streek, samen met A. opacum, tot de dominante soorten behoort. Er is bovendien meer onderzoek nodig om te beoordelen of A. pulchellum in Noord-Brabant is uitgestorven, aangezien we hem hier recent niet meer hebben aangetroffen.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.