plaatje © Theodoor Heijerman

Armadillidium pictum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, verspreid in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, plaatselijk in het zuidwesten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Armadillidium pictum komt voor in Zuid- en Midden-Limburg en in de Achterhoek, met name rond Winterswijk. Een ge´soleerde vindplaats ligt in het Liesbos, ten zuiden van Breda.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeldzaam. Hoewel A. pictum tot een van de zeldzame soorten in ons land behoort is hij lokaal in Zuid-Limburg niet moeilijk te vinden. Het is goed mogelijk dat hij in berucht slecht onderzochte delen van Midden- en Noord-Limburg, de Achterhoek en het zuiden van Noord-Brabant op meer plaatsen voorkomt. Het blijft daarom belangrijk om steeds alle waargenomen exemplaren van Armadillidium goed te bekijken, ook al betreft het in veruit de meeste gevallen een contrastrijk gekleurd en sterk gevlekt individu van de algemene A. vulgare. Er zijn geen waarnemingen bekend uit naaldbossen en houtwallen. Het is niet duidelijk wat de verschillen zijn in habitatvoorkeur tussen A. pictum en A. pulchellum.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.