plaatje © Theodoor Heijerman

Armadillidium opacum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, verspreid in het oosten (Wouters et al. 2000); niet in Groot-Brittannië; Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid, in het noordwesten zeldzaam (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Deze oprolpissebed komt alleen voor in het heuvelland van Zuid-Limburg en rond Winterswijk in de Achterhoek.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeldzaam. Alleen in Zuid-Limburg is A. opacum plaatselijk algemeen. Morfologisch lijkt hij erg veel op A. vulgare en zal hij vaak onder die naam in notitieboekjes van waarnemers verdwijnen, vooral op vindplaatsen waar hij niet verwacht wordt. Mogelijk heeft A. opacum dus, met name in de Achterhoek, een iets grotere verspreiding dan de verspreidingskaart doet vermoeden. In Zuid-Limburg is de noordelijke verspreidingsgrens nog niet goed bekend. Het voorkomen in geschikte bossen in het zuiden van Noord-Brabant en in Midden-Limburg wordt vermoed. Verder is het opvallend dat hij niet op de stuwwallen lijkt voor te komen.

Literatuur
Gruner (1966: ecologie), Allspach (1992: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.