plaatje © Arp Kruithof

Armadillidium nasatum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, plaatselijk in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid in het zuiden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Armadillidium nasatum is gevonden in gematigde tot verwarmde kassen van onder andere Burgersí Zoo in Arnhem, de Hortus Botanicus in Leiden, in Artis in Amsterdam en in diverse tuinderskassen in met name Zuid-Holland en Gelderland. In de buurt van Nijmegen zijn meerdere populaties in de openlucht gevonden. Er is ook een oude waarneming in Meerssen (Limburg).

Status
Ingeburgerd (2b). Vrij zeldzaam. Plaatselijk is A. nasatum vaak in grote aantallen waar te nemen. Waarschijnlijk komt deze pissebed geregeld voor in particuliere plantenkassen, die aan de aandacht van inventariseerders ontsnappen. De recente vondsten van de twee bovengenoemde, grote populaties onder basaltblokken van oevers, zouden erop kunnen wijzen dat deze soort bezig is verder ingeburgerd te raken. De zachte winters van de laatste jaren hebben wellicht tot meer vestigingen van A. nasatum in de openlucht geleid. Gericht onderzoek aan stenige oevers in het rivierengebied en in Zuid-Limburg zouden misschien lonend kunnen zijn.

Literatuur
Gruner (1966: ecologie), Harding & Sutton (1985: ecologie), Allspach (1992: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.