Armadillidium album © Theodoor Heijerman

Armadillidium album

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, langs de kust (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, verspreid langs de kust, niet in het noorden (Harding & Sutton 1985); niet in Duitsland.

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Armadillidium album is te vinden langs de Noordzee en de Westerschelde. De verspreiding in Nederland is beperkt tot de stranden van Zeeland, op Goeree, Voorne, Texel en Vlieland. Tussen Voorne en Texel lijkt de soort te ontbreken. Texel en Vlieland zijn waarschijnlijk bereikt met drijfhout.

Status
Oorspronkelijk (1a). Vrij zeldzaam. Armadillidium album is lastig te vinden aangezien de dieren dezelfde kleur hebben als het zand waarop ze voorkomen. Meestal zijn ze met slechts een enkel individu aanwezig op een geschikte plek. Slechts een enkele maal is de soort in aantal aangetroffen. De Vliehors op Vlieland is de tot nu toe bekende noordgrens van het areaal, waarmee A. album één van de weinige pissebedsoorten zou zijn waarvan de verspreidingsgrens in ons land ligt. De stranden van noordelijk gelegen Waddeneilanden zijn relatief goed onderzocht en blijkbaar komt hij daar niet voor. Mogelijk komt dit doordat een zeestroom die drijfhout meevoert bij Vlieland afbuigt waardoor het hout de andere eilanden niet bereikt. Het is echter niet uit te sluiten dat A. album op Terschelling of Schiermonnikoog voorkomt.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Vader & de Wolf (1988: verspreiding & ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.