plaatje © Gilles San Martin

Androniscus dentiger

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: vrij zeldzaam, verspreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: algemeen, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Deze schaarse pissebed is tot nu toe in lage aantallen gevonden langs het IJsselmeer bij Katwoude, Amsterdam, Diemen en Muiden, in Amsterdam-Osdorp, de Hortus Botanicus van Leiden, in Nijmegen, in Dieren en in Zuid-Limburg bij Heerlen, Valkenburg en Maastricht. Opvallend is het ontbreken van A. dentiger in het rivierengebied.

Status
Oorspronkelijk (1a).Zeldzaam. In de landen ten zuiden en westen van Nederland is A.. dentiger algemeen. Hij komt er in vergelijkbare biotopen voor als in ons land. Er is nog geen verklaring te geven voor de zeldzaamheid van dit juweeltje onder de pissebedden. Deze pissebed wordt al decennia lang gevonden langs het IJsselmeer nabij Amsterdam waar hij weet stand te houden. In Zuid-Limburg liggen misschien goede kansen A. dentiger meer aan te treffen. Nieuwe vindplaatsen dienen in elk geval goed gedocumenteerd te worden om meer duidelijkheid te kunnen krijgen omtrent de ecologie en de status van deze soort.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.