plaatje © Arp Kruithof

Anchiphiloscia balssi

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
Niet in België en Groot-Brittannië; Duitsland: zeer zeldzaam, verspreid, geÔntroduceerd in kassen (Gruner 1966).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Anchiphiloscia balssi is bekend uit de tropische kassen van de Hortus Botanicus van de Universiteit van Amsterdam en die van de Universiteit Utrecht, uit de dierentuin Burgersí Zoo te Arnhem, het Noorderdierenpark te Emmen en de botanische tuin de Dreijen in Wageningen.

Status
Ingeburgerd (2b). Zeer zeldzaam. In sommige kassen is A. balssi in zeer grote aantallen vastgesteld (duizenden exemplaren). Door het regelmatig verplaatsen van potten met planten, veranderingen in het binnenklimaat en het gebruik van pesticiden kan hij uit een kas verdwijnen. Of hij zich in alle bovengenoemde kassen voor langere tijd weet te handhaven valt nog te bezien.

Literatuur
Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.