Het pissebeddenatlasproject

verspreidingsatlas In 2008 verscheen de Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten. Atlassen zijn echter per definitie voorlopig. Ze zijn nog niet uitgegeven of de kennis is deels alweer achterhaald. Zelfs in gebieden waar het voorkomen goed in kaart is gebracht, is onder invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering, habitatversnippering of verdroging de faunasamenstelling aan verandering onderhevig.

Ook zijn veel regio’s in Nederland nog niet (goed) onderzocht op het voorkomen van pissebedden. We willen in dit pissebeddenatlasproject deze onbekende ‘witte gebieden’ graag van deze status ontheffen en veranderingen in de verspreiding van pissebedden sinds 2006 in kaart brengen. Het werk hieraan gaat nu beginnen en hulp is hierbij van harte welkom.

De werkgroep zal de komende jaren proberen nog ongedetermineerd materiaal uit de collecties van natuurhistorische musea op naam te brengen en in het bestand in te voeren. De vele vragen over de verspreiding en ecologie van soorten die nog bij ons leven proberen we te beantwoorden door gerichte inventarisaties. Waar ligt de noordelijke verspreidingsgrens van soort X? Wat is het ecologische profiel van de minder bekende soort Y? Voor andere soorten is weer weinig informatie beschikbaar over hun habitatkeuze, of begrijpen we niet waarom zij zo zeldzaam zijn of in bepaalde streken niet voorkomen. Deze vragen zijn in de tekst bij de soorten opgenomen als stimulans om eens wat vaker naar deze interessante bodemgroepen te kijken. Ook alle losse waarnemingen blijven welkom. Waarnemingen kunnen via deze weg worden doorgegeven voor dit project.


witte hokken klik op de kaart voor een vergroting

Het "witte gebieden"-project

In 2008 is de Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden verschenen. Hierin zijn alle tot dan toe bekende waarnemingen van pissebedden in Nederland tot 1 januari 2006 samengebracht. Wat opvalt is dat het westen van het land redelijk goed in kaart is gebracht, vooral de kustzone, inclusief de Waddeneilanden. Ook uit de regio Nijmegen en Utrecht en uit Zuid-Limburg zijn veel waarnemingen bekend. In veel 5x5 km-hokken zijn 7 of meer soorten pissebedden gevonden (zie kaartje).

Veel regio's in Nederland zijn echter nog niet (goed) onderzocht op het voorkomen van pissebedden. Dit betreft vooral de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. Hier liggen veel 5x5 km-hokken zonder waarnemingen van pissebedden of waarin minder dan 7 soorten zijn aangetroffen (fig. 1).

We willen in dit pissebeddenatlasproject deze onbekende 'witte gebieden' graag van deze status ontheffen en veranderingen in de verspreiding van pissebedden sinds 2006 in kaart brengen. Het werk hieraan gaat nu beginnen en hulp is hierbij van harte welkom. Wil je bijdragen aan het inventariseren van 'witte gebieden' en een of meerdere hokken adopteren neem dan contact op met het EIS-bureau of Matty Berg. Alle hulp is welkom!

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.